ZLSBD

Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Združenie pre lepšiu správu je moderným združením zameraným na skupinu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov. Vzhľadom na rozsiahlu problematiku v tejto oblasti sme sa rozhodli vyčleniť samostatný priestor pre spoločenstvá vlastníkov. Projekt SVB.sk je zameraný najmä pre spoločenstvá a otázky týkajúce sa správy bytových domov z ich uhla pohľadu. Členovia nášho združenia si užívajú až 36 výhod predstavujúcich najmä informačnú hodnotu, prehľad v aktuálnej legislatíve a judikatúre súdov, Slovenskej obchodnej inšpekcie, vyjadrení ministerstiev, poradenskú činnosť, prístup do členskej sekcie a pod.

Navštíviť stránku môžete tu.