Deratizácia / Dezinsekcia

Deratizácia – obrana pred hlodavcami

Pod pojmom deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov. Ide hlavne o rody patriace do čeľade myšovitej (potkan obyčajný, potkan čierny, myš domová) a hrabošovitej (hraboš poľný, hryzec vodný). V našich podmienkach v prípade premnoženia spôsobujú ojedinele škody aj hlodavce patriace do čeľade škrečkovitej (škrečok poľný) a vevericovitej (syseľ obyčajný). Prítomnosť hlodavcov (myš, potkan a krysa) sa v budovách zistí podľa nájdeného trusu. Na základe identifikácie objaveného trusu hlodavcov používame rozličné druhy nástrah na ich ničenie.

Existuje viacero spôsobov ako sa zbaviť neželaného spoločníka – hlodavca. Predovšetkým sú to staré známe pasce, nástrahy a lepidlá. Nástraha sa umiestňuje do jedovej staničky, ktorú položíme na miesta potenciálneho pohybu hlodavcov. Jej prednosťou je ochrana nástrahy pred nepovolanými osobám. Inou možnosťou, ako sa zbaviť hlodavca, je použitie „lepidla“, ktoré má jednu veľkú výhodu – hlodavec sa na lepidlo prichytí a uhynie priamo na mieste. Lepidlo sa kladie na pevné podložky, napríklad na polystyrénové tácky alebo na plech. Na prilákanie musí byť v lepovej pasci lákadlo, ktoré „zaberie“ na daný druh hlodavca.

Kontajnery a kanalizácia

Jedným z ďalších významných opatrení pri deratizácii je kontrola okolia bytových domov, či sa v ich okolí nenachádzajú diery, signalizujúce prítomnosť potkanov. Mali by sme si uvedomiť riziko, ktoré nám tu hrozí, pretože potkan je veľmi dobrý lezec a vie sa dostať po stúpačke až do vášho bytu.

Rajom pre potkanov je najmä okolie kontajnerov so smeťami, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť. Ďalším ideálnym miestom pre hlodavce je okolie kanalizácie, kde majú ideálne podmienky na svoj nerušený život a rozmnožovanie sa.

Deratizáciu je potrebné vykonávať pravidelne dvakrát do roka, a to na jar a na jeseň. Jarná deratizácia je dôležitá práve preto, že potkany sú po zime vyhladované a v snahe nájsť si čo najviac potravy, sa snažia dostať čo najbližšie k zdrojom svojej obživy. Jesenná deratizácia je dôležitá preto, že pred zimou si potkany hľadajú teplejšie miesta a vhodné úkryty na prezimovanie, aby mohli v pokoji prežiť tvrdšie podmienky, ktoré zima prináša.

Dezinsekcia – obrana pred hmyzom

Oveľa nepríjemnejším spoločníkom v našej domácnosti môžu byť mravce, blchy, ploštice a švábovitý hmyz (rusy a šváby). Likvidácia tohto nežiaduceho hmyzu sa nazýva dezinsekcia. Na dezinsekciu sa používajú tzv. požerové nástrahy, prípadne bariérový postrek – čo znamená, že chemickým postrekom vytvoríme bariéru, po ktorej hmyz prejde a hynie.

Pri zistení výskytu týchto nepríjemných spoločníkov je potrebné okamžite sa obrátiť na firmu, ktorá sa tejto činnosti venuje. Lokálne ošetrovanie bytov sa míňa účinkom, pretože hmyz migruje po celom vchode bytového domu. Práve z tohto dôvodu je nanajvýš nutné ošetriť každý byt, aby sme našim nežiaducim „nájomníkom“ pripravili nečakané prekvapenie v každom byte. Pokiaľ sa každý nájomník alebo vlastník bytu bude snažiť robiť len lokálne ošetrenie svojho bytu, stratí sa efekt celého ošetrenia, pretože prípravky predávané v bežnej obchodnej sieti, nemajú taký dlhodobý účinok, akými disponujú prípravky používané profesionálnymi firmami. V prípade lokálneho ošetrovania dochádza k tzv. rezistencii – odolnosti hmyzu proti chemickým látkam, pretože obyvatelia používajú stále rovnaký sortiment prípravkov.

Profesionáli dezinsekciu vykonávajú pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Ich použitie závisí od miesta výskytu škodcu. Postrekové látky sa môžu aplikovať postrekovačmi formou ULV (veľmi malými kvapkami), klasickými či aerosólovými postrekovačmi alebo špeciálnym prúdovým postrekovačom a ULV aplikátorom v jednom.

Pri likvidácii švábovitého hmyzu treba vykonávať tzv. bariérový postrek v stúpačke, v kuchyniach a v spoločných priestoroch. Tento postrek je nutné opakovať minimálne po 6 až 8 týždňoch, pretože práve v tomto období dochádza k liahnutiu druhej generácie hmyzu, ktorá bola počas prvého postreku ešte len vajíčkom.

Ďalším nepríjemným hosťom súčasných moderných príbytkov sú ploštice. Pri výskyte ploštíc nie je potrebné ošetrovať celý vchod, postačí nám venovať sa len zamorenému bytu. Pri likvidácii ploštíc musíme postriekať všetky možné otvory a škáry, do ktorých sa ploštice zvyknú ukryť. Dôležité je zamerať sa na postele, matrace, váľandy, pretože ploštica vychádza za potravou len v nočných hodinách a saje z človeka krv. Ďalším obľúbeným miestom tohto maličkého, ale zato nepríjemného hmyzu je zadná časť obrazov na stenách.

Deratizácia sa obvykle robí podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta, spravidla na jar a na jeseň. Na preventívny postup proti mravcom, švábom a podobnému hmyzu nie je vydaný žiadny všeobecný predpis. Každý vlastník či správca nehnuteľnosti je povinný postarať sa o deratizáciu svojej nehnuteľnosti. Preventívne opatrenia aj likvidáciu škodcov v bytových domoch má teda na starosti správca či majiteľ nehnuteľnosti, ktorý je povinný objednať certifi kovanú a schválenú DDD (deratizačnú, dezinfekčnú a dezinsekčnú) spoločnosť.