Sadzobník

Sadzobnik_sluzieb január2016  (na stiahnutie)

Sadzobník poplatkov pre vlastníkov bytov, nebytových priestorov, garáží a garážových státí za služby vykonávané nad rámec poplatkov za výkon správy platný od 1.1.2016.

Tu si môžete stiahnuť