Realitné služby a poradenstvo

Od januára 2018 pre Vás rozširujeme doterajšie služby ekonomickej a technickej správy domov o realitné služby a súvisiace poradenstvo.

Pre prvý kontakt a otázky nám píšte na adresu reality@vasspravca.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 905 997 727 a dojednajte si úvodnú konzultáciu zdarma.
Po zoznámení sa s Vašou požiadavkou a dohode o postupe, bude pripravená zmluva o spolupráci, kde budú zakotvené základné dojednané podmienky.

Hlavné dôvody

  • oslovujú nás realitné agentúry s požiadavkou o pomoc pri hľadaní bytu v niektorom z domov v našej správe, žiadajú informácie o technickom stave domu, plánoch rekonštrukcie a podobne
  • oslovujete nás Vy ako naši klienti /vlastníci bytov s otázkami,   akú hodnotu môže mať Váš byt,  pre informácie o rekonštrukcii rozvodov, výťahov, zateplenie fasády, stav účtu domu, zostatok úveru a podobne, všetko dôležité pre Vašich prípadných záujemcov o kúpu bytu (Pozn. Vyššie požadované informácie môžeme poskytovať iba Vám ako vlastníkom a spoluvlastníkom z dôvodu ochrany údajov a informácií o Vás a Vašom spoluvlastníctve.)
  • pre Vás sme v povedomí ako spoločnosť, ktorú poznáte,  kde sídlime,  máme právne oddelenie a zodpovednosť a máme aj všetky ďalšie predpoklady pre to, aby sme Vás v prípade záujmu o naše služby zastupovali pri predaji a Vy sa preto nemusíte obávať o bezpečnosť či nekorektný prístup v celom procese predaja

Aby sme Vám poskytli kvalitné až nadštandardné služby, máme k dispozícii tím profesionálov s dlhoročnou praxou

  • v oblasti predaja realít (konzultácie k spôsobu predaja, spracovanie fotodokumentácie a pôdorysov),
  • znalectva (odborný názor na stanovenie ceny akceptovateľnej bankou v prípade hypoúveru),
  • bankového poradenstva (možnosti financovania kúpy je dôležité poznať, pretože súvisia s odhadom priebehu predaja)
  • a samozrejme príslušný právny servis a možnosť autorizácie kúpnej zmluvy.

Sme pripravení aj na komplikované „prípady“ a riešenie rôznych problémov ešte pred samotným predajom. Obracajte sa na nás preto bez obáv aj pre predpredajné konzultácie.

Cena služby

Jej výška ako aj ďalšie podmienky budú individuálne dojednávané vopred, podľa rozsahu služieb.  Za úspešné zrealizovanie   predaja Vašej nehnuteľnosti,  pomoc pri výbere a kúpe inej nehnuteľnosti,  alebo len pomoc pri realizácii prevodu s Vami nájdeným klientom  Vám budeme účtovať na záver, nie vopred ani priebežne.

Nemusíte sa obávať, naše služby pre Vás chceme poskytovať na vyššej úrovni a za výhodnejších podmienok pre našich klientov, ako je bežne zaužívaná prax.

 

Tešíme sa na Vás
kolektív realitných služieb a poradenstva
Váš správca s.r.o.