Výmena otvorových konštrukcií

Pred zateplením bytového domu odborníci jednoznačne odporúčajú výmenu starých okien za nové s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. V mnohých prípadoch si to robia vlastníci individuálne. Pri zostávajúcich starých oknách je najlepšie realizovať výmenu v rámci zateplenia, pričom sa na nákladoch podieľajú iba byty, ktorých sa to týka. Pri tomto spôsobe môže dobrá firma ponúknuť aj lepšie ceny ako pri individuálnej výmene (hromadné zľavy).

Pri sanácií lodžií je potrebné demontovať zasklenie lodžií tak, aby mohli byť práce kvalitne zrealizované. Po obnove je možná spätná montáž zasklenia.

Ako je to s oknami a možnými energetickými stratami?

Sú veľmi rizikovým bodom. Môže nimi unikať 20 až 40 % tepelnej energie. Pri výbere sa preto zamerajte nielen na vzhľad a cenu, ale predovšetkým na ich tepelnoizolačné vlastnosti. Vďaka nim okná výborne v zime izolujú a zároveň interiér chránia proti nadmernému letnému prehrievaniu. Dnes už neplatí, že okná sú automaticky slabým článkom v tepelnoizolačnej ochrane domu. Tepelnoizolačné vlastnosti rozhodujú o miere straty (úspor). Rozhodujúce sú predovšetkým presklenia, ktoré tvoria najväčšiu časť plochy okenného otvoru. Dôležitá je skladba okenného zasklenia, hrúbka a prevedenie jednotlivých skiel i použitý plyn v medzisklennom priestore. V najúspornejších typoch presklenia sa používajú izolačné trojsklá vyplnené argónom alebo kryptónom so selektívnymi vrstvami a pre zlepšenie možno využiť aj technológie okenných fólií.

Súčiniteľ prestupu tepla

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla udáva, koľko tepelnej energie uniká oknom. Čím je hodnota nižšia, tým viac okno tepelne izoluje. Spravidla treba rozlišovať medzi veľmi často obchodnými firmami používanou hodnotou Ug, ktorá určuje iba tepelnotechnické vlastnosti samotného zasklenia a hodnotou Uw, ktorá sa určuje na základe definovaného výpočtu pre celé okno, t. j. zohľadňuje vlastnosti zasklenia, jeho dištančného rámčeka a okenného rámu pri konkrétnych rozmeroch okna. Tento parameter je jediný porovnateľný a ponúka technické porovnanie okien v oblasti tepelnej izolácie. Pozornosť treba venovať aj parametrom okenných rámov (Uf). Čím je hodnota ukazovateľa nižšia, tým vyššia je odolnosť proti kondenzácii vodnej pary (roseniu) na povrchu profilov.

Priepustnosť slnečnej energie zasklenia

Táto hodnota zasklenia sa udáva v percentách (%), označuje sa ako malé „g“. Určuje množstvo slnečnej tepelnej energie prechádzajúcej cez zasklenie. Má vplyv na schopnosť regulovať prehrievanie interiéru. Čím väčšia je hodnota koeficientu g, tým väčší je pasívny solárny zisk energie a do interiéru preniká viac svetla.

Ďalšie parametre okna

Určite si zistíte vzduchovú nepriezvučnosť Rw v decibeloch (dB). Udáva zníženie hladiny hluku. Čím je koeficient vyšší, tým zasklenie lepšie izoluje hluk. Samozrejme, tento parameter závisí od hrúbky skla, počtu skiel, od osadenia okna v ráme, od tesniacich prvkov a od netesností v konštrukcii. Bežná hodnota sa pohybuje na úrovni 31 dB, pri špeciálnom zasklení až 41 dB. Zdvojené a dvojité okná dosahujú až 50 dB a viac. Pri kúpe okna si všimnite aj parameter odolnosti proti zatekaniu. Spravidla ide o označenie kódmi 7A, 8A, 9A a ďalej písmenom E a číslicou napr. E1050. Čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť.

Odolnosť okien

Odolnosť okien je faktorom, ktorý pri ich výbere spravidla zanedbávame. Najzraniteľnejšou časťou okna je jeho zasklenie. To stojí často mimo pozornosti. Odolnosť okna zaskleného bežným izolačným sklom je pritom takmer nulová. Okenné bezpečnostné sklá sa vyrábajú spojením dvoch, príp. viac skiel pomocou úplne priesvitnej PVB fólie, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou a pružnosťou. Vlastnosti a samozrejme aj cena okna v konečnom dôsledku závisia predovšetkým od počtu, hrúbky skla a vložených vrstiev fólie. Pri fóliách nachádzajúcich sa medzi vrstvami skla nehrozí, na rozdiel od dodatočne nalepovaných bezpečnostných fólií, poškriabanie a okrem vyššej bezpečnosti prinášajú aj zlepšenie zvukovoizolačných vlastností skla.

Plastové okná

 • Výhody
  • Pomerne jednoduchá údržba (stačí raz ročne premazať obvodové kovanie)
  • Netreba ich natierať
  • Pestrý výber farebných odtieňov
  • Dlhá životnosť plastu (plastové okná by mali vydržať až 50 rokov)
  • Dobré izolačné vlastnosti (nedochádza k zbytočným tepelným únikom), čím prispievajú k ochrane životného prostredia
  • Vysoká odolnosť voči vetru
  • Lepšia tepelná i zvuková izolácia v porovnaní s drevenými oknami
  • Nižšie obstarávacie náklady ako nové drevené okná
  • Možnosť pridania veľkého množstva doplnkov, ktoré zvyšujú komfort používania (napr. brzda krídla, štvrtá poloha kľučky, systém mikroventilácie a infiltrácie zamedzujúci tvorbe plesní, klimabox, a pod.)
 • Nevýhody
  • Použitý plast môže skrehnúť alebo popraskať
  • V porovnaní s drevenými oknami sa ťažšie opravujú
  • Často majú širší rám i profil krídla
  • Plastové okná nikdy nenahradia vzhľad dreva (aj keď existujú plastové fóliové imitácie, ktoré sú na prvý pohľad takmer na nerozoznanie)
  • Ekologická záťaž pre životné prostredie pri výrobe a recyklácii plastového materiálu
  • Väčšia tepelná rozpínavosť

Drevené okná

 • Výhody
  • Drevo je ekologicky šetrné a má výborné tepelnoizolačné vlastnosti
  • Okná sú estetické
  • Majú užší rám i profil krídla
  • Dajú sa vyrobiť v rôznych tvaroch
  • Veľmi dlhá životnosť (smrek až 100 rokov, dub dokonca až 300 rokov)
  • Drevo v priebehu času nemení svoje technologické vlastnosti
  • Systém mikroventilácie (umožňuje okno pootvoriť a nechať tak prúdiť vzduch)
  • Drevené okná sú na spodných okrajoch vybavené okapnicou (chráni najviac namáhané časti pred vonkajšími poveternostnými podmienkami)
  • V kovaniach a sklách sa drevené okná dnes v zásade zhodujú s plastovými oknami
 • Nevýhody
  • Náročná údržba
  • Citlivosť náteru na vonkajšie vplyvy počasia
  • Obmedzená životnosť náteru
  • Obnova náteru je náročná, z dôvodu jeho spojitosti je nutné demontovať zasklenie
  • Potreba neustáleho ošetrovania materiálu (raz či dvakrát do roka natierať špeciálnym lakom alebo olejom)
  • Vyššia obstarávacia cena (niekedy aj približne raz taká ako u plastových okien)
  • V prípade krycích náterov je viditeľná štruktúra dreva pod náterom
  • Drevo môže napadnúť pleseň

Izolačné vlastnosti okenného rámu

Izolačné vlastnosti rámu závisia predovšetkým od konštrukcie rámu, nie od počtu komôr. Kvalitu konštrukcie obyčajne laik nie je schopný posúdiť. Je preto vhodné orientovať sa podľa hodnoty Uw (súčiniteľ prechodu tepla), ktorú nájdeme v protokole o meraní vlastností okna uskutočnenom v nezávislej akreditovanej skúšobni. Počet komôr tak určite nie je rozhodujúcim meradlom kvality a izolačných vlastností okna.