Komerčné úvery

Úver z komerčnej banky predstavuje časovo najrýchlejší spôsob získania finančných prostriedkov, je taktiež administratívne najmenej náročný – potrebná je zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a NP o odsúhlasení prijatia úveru z banky v zmysle § 14 Zákona o vlastníctve bytov a NP*, právoplatné stavebné povolenie na dielo, Zmluva o dielo a ekonomika domu. Od podania žiadosti trvá asi 3-4 týždne, kým je možné čerpať finančné prostriedky.

Z titulu komerčného úveru nie je potrebné zriaďovať záložné právo na byty vlastníkov ani vybavovať žiadnu štátnu záruku za takýto úver. Existujú aj iné formy záruky, a to záložné právo na pohľadávky (t.j. FO) alebo zmluvná pokuta.

Z úverových prostriedkov je možné realizovať akúkoľvek investíciu týkajúcu sa spoločných častí domu, teda nielen odstránenie systémových porúch alebo zateplenie, ako je to v prípade štátnej dotácie.

O úver je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, čím je vlastne možné začať s prácami vtedy, keď sa vlastníci rozhodnú. Tým, že sa zateplenie skôr zrealizuje vlastníci začínajú šetriť skôr na teple, po zateplení sa odhaduje úspora cca 30% tepla (závisí to aj od vlastníkov ako regulujú vykurovanie v bytoch po zavedení meračov), prostriedky z ušetreného tepla je možné presunúť do FO a vytvárať tak už skôr rezervu na ďalšie prípadné investície v dome. Prirodzene, oproti ŠFRB zaplatí dom viac na úrokoch.

*Schválenie podania žiadosti o úver vyjadrujú vlastníci 2/3 súhlasom všetkých vlastníkov na schôdzi BD alebo písomným hlasovaním.

 


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.