Technické oddelenie

technické oddelenie Bratislava


riaditeľ technického oddelenia:

Eva Tóthová

e.tothova@vasspravca.com
+421 911 625 402


technici:

Monika Alscherová

m.alscherova@vasspravca.com
+421 908 968 950


Ladislav Csicsay

l.csicsay@vasspravca.com
+421 911 625 315


Jozef Melich

j.melich@vasspravca.com
+421 903 625 298


Ing. Igor Moťovský

i.motovsky@vasspravca.com
+421 915 192 195


Michal Siloš

m.silos@vasspravca.com
+421 903 625 315


Peter Sodoma

p.sodoma@vasspravca.com
+421 918 903 365


Tomáš Sudi

t.sudi@vasspravca.com
+421 911 625 300


technické oddelenie Košice


správa budov Košice

Eva Marcineková

e.marcinekova@vasspravca.com
+421 903 625 409