Vymáhanie pohľadávok

Každý z nás sa môže v istom období svojho života ocitnúť v nepriaznivej životnej situácii, kedy sa môže dostať do ťažkostí s uhrádzaním svojich splatných záväzkov. Pochopiť človeka vo finančnej tiesni považujeme za úplnú samozrejmosť, a preto je snahou našej spoločnosti zaujať individuálny prístup ku každému vlastníkovi.
Hlavným predmetom činnosti oddelenia vymáhania pohľadávok je včasné a efektívne vymáhanie vzniknutých nedoplatkov od vlastníkov v bytovom dome. Základom úspechu pri tejto práci je účinná a presne mierna komunikácia s ľuďmi.

Pri vymáhaní pohľadávok uplatňujeme nasledovný postup:

  • Neplatič dostáva prvú upomienku vo výške 6,64 €. Keď ju neuhradí a ani sa nedostaví na konzultáciu, je posielaná druhá upomienka vo výške 8,30 € (Pokus o zmier).
  • Neplatič môže požiadať o splátkový kalendár. Po preverení všetkých skutočností vzniku nedoplatku mu bude splátkový kalendár vystavený alebo zamietnutý. Ak je splátkový kalendár vystavený, neplatič je povinný ho dodržať a nevynechať ani raz vyplatenie dohodnutej čiastky. Pokiaľ nespláca, splátkový kalendár sa ruší v plnom rozsahu a nedoplatok sa postúpi právnikovi resp. na exekúciu.
  • Na schôdzi vlastníkov si vlastníci môžu odsúhlasiť ďalší nápravný prostriedok – dobrovoľnú dražbu. Súhlasiť s ňou musí nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.