Portál www.poschodoch.sk

news_ico

POSCHODOCH.SK sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch správcu domu pre ich vlastníkov.


Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov.

news_ico
Môže sprístupniť údaje  pre viac ako 500 000 bytov
news_ico

Nájdete tu  napríklad údaje ako:


  • VYÚČTOVANIA
  • ÚČTY DOMU A BYTU
  • GRAFY SPOTRIEB
  • PREHĽAD FONDU OPRÁV
  • ODPOČTY MERAČOV
  • ZÁPISNICE ZO SCHÔDZE
  • DÔLEŽITÉ OZNAMY
news_ico

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY


Schránky el. dokumentov sú už aktívne v pilotnej prevádzke s niektorými správcami. Prví používatelia si už našli plnohodnotné koncoročné vyúčtovania vrátane všetkých príloh priamo na portáli.

news_ico

ZASIELANIE NOTIFIKÁCIÍ


Zasielanie notifikácií o denných odpočtoch. Získajte dokonalý prehľad o Vašej spotrebe SV,TV. Sledujte denné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo.

news_ico

EXPORTY ZOSTÁV  


Väčšinu zobrazovaných zostáv si môžete jednoduchým spôsobom preniesť do ďalších programov. Viaceré zostavy sú k dispozícií aj ako PDF dokumenty.

news_ico

DOMOVÍ ZÁSTUPCOVIA


Majte k dispozícií všetky kontakty, ktoré potrebujete. Telefónne čísla, stránkové hodiny, fotografie Vašich domových správcov a mnohé ďalšie.

news_ico

DISKUSNÉ FÓRA


Podeľte sa o svoje názory s ostatnými užívateľmi. K dispozícii nájdete fórum správcu (pre otázky a problémy súvisiace so správou domu), všeobecné fórum pre všetkých ale aj súkromné fórum Vášho domu, do ktorého majú prístup len obyvatelia z Vášho objektu.