Ako postupovať pri reklamácii

Nezrovnalosti vo vyúčtovaní je možné reklamovať. Reklamácia nemá odkladný účinok na zaplatenie vyúčtovania.

V prípade akejkoľvek pochybnosti by prvé kroky rozhodne mali viesť k tomu, kto vyúčtovanie vyhotovil – k správcovi Vášho bytového domu a príslušnému ekonomickému oddeleniu.

Pri reklamácii vyúčtovania niekedy postačuje ústne vysvetlenie nejasnosti. Ak s ním vlastník nie je spokojný, podáva písomnú reklamáciu*, o ktorú sa môže opierať pri ďalšom postupe.

Vo vyúčtovaní by mala byť uvedená lehota, do ktorej možno podať reklamáciu. Zvyčajne je to do 30 dní od prevzatia vyúčtovania. Ak táto lehota uvedená nie je, môže byť dohodnutá v Zmluve o spoločenstve alebo v Zmluve o výkone správy.

Reklamácia by mala byť vybavená do 30 dní po ukončení reklamačného obdobia.

*(mailom alebo poštou)

 


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.