Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.
v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha)

a nasledovných podmienok

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto
musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o.
odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy

Termíny harmonogramu pre jarný zber

Dátum

Hodina

Mestská časť

Adresa pristavenia vozidla

14.4.2018

8:00 – 10:00

Záhorská Bystrica

Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici

14.4.2018

8:00 – 10:00

Devínska Nová Ves

Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou

14.4.2018

8:00 – 10:00

Karlová Ves

Kempelenova ul. na parkovisku

14.4.2018

10:30 – 12:30

Lamač

Segnáre – obratisko MHD

14.4.2018

10:30 – 12:30

Devín

Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici

14.4.2018

10:30 – 12:30

Dúbravka

Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici

21.4.2018

8:00 – 9:00

Rača

Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej)

21.4.2018

9:10 – 10:00

Rača

Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

21.4.2018

8:00 – 10:00

Ružinov

Ružová dolina, pri základnej škole

21.4.2018

8:00 – 10:00

Nové Mesto

areál EKO Podniku na Račianskej ul.

21.4.2018

10:30 – 12:30

Vajnory

Roľnícka 261, vchod od ul. Pri pastierni

21.4.2018

10:30 – 12:30

Staré Mesto

roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

21.4.2018

10:30 – 12:30

Petržalka

Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD Jednota

28.4.2018

8:00 – 10:00

Čunovo

Na hrádzi, zberné miesto

28.4.2018

8:00 – 10:00

Jarovce

kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

28.4.2018

8:00 – 10:00

Vrakuňa

Žitavská 5, objekt Žitava

28.4.2018

10:30 – 12:30

Rusovce

Vývojová ul., zberný dvor – RUSEKO

28.4.2018

10:30 – 12:30

Podunajské Biskupice

zberný dvor, Dvojkrížna

Bratislava, 2018

 

 

Mohlo by Vás ešte zaujímať ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *