...aby sa Vám lepšie bývalo.Váš správca spol. s r.o.

Vážení klienti,

Od 5.12.2016 máme zníženú kvalitu prijímania/odosielania e-mailov. Zároveň nás náš poskytovateľ týchto služieb dňa 7.12.2016 vo večerných hodinách upozornil, že z dôvodu migrácie e-mailových a webhostingových služieb na nové diskové úložisko môže táto znížená kvalita trvať ešte niekoľko dní a maily staršie ako 8 dní budeme mať k dispozícii až o pár dní.

Za uvedenú situáciu sa v mene nášho poskytovateľa služieb ospravedlňujeme a vopred ďakujeme za Vaša pochopenie a trpezlivosť.


Spoločnosť Váš správca bola založená koncom roka 2002, máme centrálu v Bratislave a pobočku v Košiciach. V súčasnosti zabezpečujeme správu 149 bytových domov, čo je približne 7000 bytov, 4000 nebytových priestorov a 900 garáží rozmiestnených po celej Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku.

certifikat ISO9001 To, čo Vám ponúkame, je základ, na ktorom možno vybudovať všetky ďalšie potrebné štruktúry. Tie sú však závislé na Vašich požiadavkách a potrebách. Vieme Vám ponúknuť všetko dobré, na čo ste boli zvyknutí a radi pridáme aj niečo na viac. Nezabúdame, že majetok, ktorý spravujeme, je Váš. Činnosť správy je veľmi zodpovedná a má mnohé úskalia. Je preto vhodné ozrejmiť si, čo nás čaká a zhodnotiť naše možnosti - aby sme vybrali ten správny program, ktorým budeme Vašu nehnuteľnosť spravovať. Dodávateľské firmy, s ktorými spolupracujeme pri správe domov, vyberáme tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na kvalitu vykonaných prác.

Našou snahou je, aby sa domy stále zveľaďovali. Nezabúdame, že si môžete vybrať a Vašu dôveru si vážime. Veríme, že ju nesklameme, a Vy budete spokojní so svojím výberom.


© 2013 w3 validator link